// Google Analytics

Mətanət A

Görünüş: Siyahı / Tor
Çeşidləmə:
Səhifədə:
 • "FİLKRET" 100 TƏMİR QARIŞIĞI (25 kg)
  Məhsul haqqında Sement əsaslı, qatqılarla zəngin, materialın sukeçirməzliyini təmin edən, birkomponentli səth təmir qarışığıdır. AZS 039-2000 (TS 11140 -1993) “Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün” standartın tələblərinə uyğundur. İs..
  AZN 9.10
 • AĞDAĞ DİREK GİPS VƏ PERLİT ƏSASLI ASTAR SUVAĞI (30 kg)
  Məhsul haqqında Gips əsaslı Direk astar suvağı istifadə imkanlarını artıran qatqılarla zəngin, istilik və səs izolyasiyasını gücləndirən, sement və qum əsaslı suvağı və gips əsaslı astar suvaq qatını əvəz edən qənaətcil, universal suvaq qarışığıdır. AZS 052 (TS 6433) standartına uyğundur. İ..
  AZN 4.85
 • MƏTANƏT A KERAMİKA YAPIŞDIRICISI (boz) (Mətanət-A) (25 kg)
  Məhsul haqqında Sement əsaslı, məhsulun istifadə imkanlarını artıran qatqılarla zəngin, yüksək keyfiyyətli, Nano texnologiyalı, kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, birkomponentli, boz rəngli keramika yapışdırıcısıdır. AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993) “Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağla..
  AZN 5.90
 • "AĞDAĞ"Astar GİPS VƏ PERLİT ƏSASLI ASTAR ŞPATKLYOVKASI (alçı) (30kg)
  Məhsul haqqında Gips əsaslı, məhsulun istifadə imkanlarını artıran qatqılarla zəngin, yüksək keyfiyyətli, perlitli astar suvağıdır. AZS 052 (TS 6433) standartına uyğundur. İstifadə sahələri Bu astar suvağından: binaların daxilində beton, qazbeton, mişar daşı, kərpic, briket (preslə..
  AZN 6.90
 • "FİLKRET" 300 DİVAR BOYASININ ALT SƏTHİNİN BƏRPASI ÜÇÜN PLOMB QARIŞIĞI
  Məhsul haqqında Filkret 300 sement əsaslı, birkomponentli, polimerləşdirilmiş, yüksək stabilliyə malik səthin bərpası və plomb qarışığıdır. AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993) “Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün” standartın tələblərinə uyğ..
  AZN 12.85
 • "AĞDAĞ"Üzlük GİPS ƏSASLI ÜZLÜK ŞPATKLYOVKASI (alçı) (25 kg)
  Məhsul haqqında Gips əsaslı, məhsulun istifadə imkanlarını artıran qatqılarla zəngin, yüksək yapışma qabiliyyətinə malik, incə, ağ rəngli, son qat üzlük suvaq qarışığıdır. AZS 046 (TS 370) standartına uyğundur. İstifadə sahələri Bu məhsuldan: binaların daxilində tavan və divarların..
  AZN 6.30
 • "MA Şap" 100 ÖZÜ YAYILAN MASTAR DÖŞƏMƏ QARIŞIĞI(self levelling )
  Məhsul haqqında Sement əsaslı, kimyəvi qatqılarla zəngin, məsaməsiz səth yaranmasını təmin edən, birkomponentli döşəmə qarışığıdır. Öz-özünə yayılmaqla tarazlanır. AZS 039-2000 (TS 11140-1993) standartına uyğundur. İstifadə sahələri Bu məhsuldan: ağac, laminat, parket, xalça, PVC, ..
  AZN 14.60
 • "QRANİYAP dry" MƏRMƏR-QRANİT YAPIŞDIRICISI (boz) (25 kg)
  Məhsul haqqında Sement əsaslı, boz rəngli, kimyəvi qatqılarla zəngin, yüksək keyfiyyətli, birkomponentli mərmər-qranit yapışdırıcısıdır. AZS 039 (TS-11140) standartına uyğundur. İstifadə sahələri Təbii mərmər və qranit, keramika, böyük ölçülü keramika, kotto, çini keramika, kirəmit və bu k..
  AZN 12.20
 • "AĞDAĞ FugaPlaster" ARALIQ DOLDURMA QARIŞIĞI (30 kg)
  Məhsul haqqında Materialın keyfiyyətini, istifadə imkanlarını, çatlamaya qarşı müqavimətini, səthin hamarlığını və elastikliyini artıran qatqılarla zəngin gips əsaslı qarışıqdır.  AZS 046 (TS 370), DİN 18180 standartlarına uyğundur. İstifadə sahələri Bu aralıq doldurma qarışığından: ..
  AZN 13.20
 • "AĞDAĞ" Gips (40 kg)
  Məhsul haqqında Təbii gips daşının lazımi temperaturda bişirilməsindən alınan yüksək keyfiyyətli, ekoloji təmiz, ağ rəngli inşaat gipsidir. AZS 046 (TS 370) standartına uyğundur. İstifadə sahələri tikililərin daxilində inşaat məqsədilə; lepka və paduqaların hazırlanılmasında; gips..
  AZN 4.50
 • "MA Şap" 200 ÖZÜ YAYILAN MASTAR DÖŞƏMƏ QARIŞIĞI (self levelling)
  Məhsul haqqında Sement əsaslı, kimyəvi qatqılarla zəngin, məsaməsiz səth yaranmasını təmin edən, birkomponentli döşəmə qarışığıdır. Öz-özünə yayılmaqla tarazlanır. AZS 039-2000 (TS 11140-1993) standartına uyğundur. İstifadə sahələri Bu məhsuldan: ağac, laminat, parket, xalça, PVC, ..
  AZN 12.85
 • "AĞDAĞ" MONOMATİK GİPS VƏ PERLİT ƏSASLI MAKİNA VƏ ƏL SUVAĞI (30 kg)
  Məhsul haqqında Gips əsaslı makina suvağı istifadə imkanlarını artıran qatqılarla zəngin, istilik və səs izolyasiyasını gücləndirən, sement və qum əsaslı suvağı, astar və üzlük şpayklyovkanı əvəz edən, hamar, parlaq, qüsursuz səth yaradan universal makina suvağıdır. AZS 052 (TS 6433) standartı..
  AZN 5.35
 • "HİDROYAP" SUKEÇİRMƏZ KERAMİKA YAPIŞDIRICISI (boz)(25 kg)
  Məhsul haqqında Sement əsaslı, boz rəngli, birkomponentli keyfiyyətini və istifadə imkanlarını artıran kimyəvi əlavələrlə zəngin, nəm yerlərdə istifadə olunduqda su izolyasiyasını təmin edən xüsusi yapışdırıcılıq gücünə və yüksək elastiklik qabiliyyətinə malik hidroelastik yapışdırıcıdır. AZS 03..
  AZN 23.80
 • STALTOP® 500 KVARS QUMLU, SEMENT ƏSASLI BETON SƏTH SƏRTLƏŞDİRİCİSİ
  Məhsul haqqında Sement əsaslı, kvars qumu tərkibli,  modifikasiyalı polimerləri özündə əks etdirən quru qarışıqdır. Ağır çəkili maşınların, müxtəlif avadanlıq və cihaz daşıyan yük maşınlarının  hərəkət edəcəyi səthlərə  yenicə yayılmış betonun  üzərinə  toz halında səpilə..
  AZN 9.50
 • "FugaFil" ARALIQ DOLDURMA QARIŞIĞI (eni 1-6 mm) (1 kg)
  Məhsul haqqında Sement əsaslı, çatlamaya qarşı müqaviməti artıran, rəngin solmamasını və digər fiziki-mexaniki xüsusiyyətləri yaxşılaşdıran qatqılarla zəngin, Nano texnologiyalı aralıq doldurma qarışığıdır. Sifarişlə istənilən rəngdə istehsal olunur. AZS 321-2008 (TSEN 13888) standartına uyğun..
  AZN 1.05