// Google Analytics

Təmir

Sizin arzuladığınız təmiri həyata keçirmək üçün şəffaf smeta hazırlanır və Sizin razılığınızla bizim ustalarımız təsdiqlənmiş dizayna uyğun olaraq ən qısa müddətdə təmir işini yerinə yetirir. 

Siz Şəffaf smeta ilə bütün təmiri nəzarətdə saxlayıb, bazar qiyməti ilə müqayisə edə bilərsiniz. Ustalarımızın peşəkərlığına və görülən işlərin vaxtında və keyfiyyətli təhvil verilməsinə tam cavabdehlik daşıyırıq.  

Göstərilən xidmətlərin qiymətləri bölmələrdə qeyd olunub

Alt kategoriyanı seçin