// Google Analytics

SualCavab

- Sual: Daşınma xidmətləri nə qədər müddət ərzində yerinə yetirilir?

- Cavab: Daşınma xidmətləri sifarişdən sonra 24 saat ərzində yerinə yetirilir


- Sual: Yüklərin mərtəbələrə qaldırılması kim tərəfindən həyata keçirilir

- Cavab: Yüklərin mərtəbələrə qaldırılması müştəri tərəfindən yerinə yetirilir


- Sual: 

- Cavab: